कम्पनी इतिहास

 • सन् १९८४

  चीनको पहिलो गल्फ कोर्स खुल्यो
  Zhongshan हट स्प्रिंग गोल्फ

 • 1994

  + १०+ घन्टा गोल्फ कोर्स यस वर्ष निर्माण गरिएको थियो
  41 औं गल्फ फाइनल She nzhe n Guanlan गोल्फ कोर्स मा आयोजित भएको थियो

 • सन् १९९६

  +श्री एन्डसन गल्फ कोर्स मेसिनरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो
  गल्फ कोर्सको शुरुवातमा, श्री एन्डिसनले चीनमा टोरो, जोन डिरे, इत्यादिको लागि बिक्री पछि सेवा गर्न थाले।

 • 2002

  + लगभग 180 गल्फ कोर्सहरू थिए + लगभग 180 गल्फ कोर्सहरू थिए
  चाइना गल्फ सुनौलोमा प्रवेश गर्छ चाइना गल्फ सुनौलोमा प्रवेश गर्छ

 • 2006

  + काशिनको स्थापना
  सन् २००६ मा, मिस्टर एन्डिसनले काशिन स्थापना गरे र टर्फ केयर मेसिनहरू उत्पादन गर्न थाले।2006 देखि 2016 सम्म, काशिनको मुख्य ग्राहकहरू गोल्फ कोर्स हुन्।खेलकुद क्षेत्रको अनुपात निकै कम छ

 • २०११

  + 500 भन्दा बढी गोल्फ कोर्सहरू सञ्चालनमा छन्
  यो वर्ष चीनको गल्फ विकासको शिखर हो।2011 देखि, सरकारले गोल्फ कोर्सहरूको निर्माणमा नियन्त्रण प्रयोग गरेको छ

 • २०१४

  + सरकारले गल्फ कोर्समा विद्यमान समस्याहरूलाई सुधार गर्छ
  प्रतिबन्ध, हड्ताल, रद्द, + राष्ट्रिय फुटबल फिल्ड सुविधा र सुधारको चार वर्गहरू अनुसार कारबाही गरिनेछ।

 • 2016

  + राष्ट्रिय फुटबल मैदान सुविधा निर्माण योजना (2016-2020)
  2020 सम्ममा, देशमा फुटबल स्थलहरूको संख्या 70,000 भन्दा बढी हुनेछ, र प्रति 10,000 मानिसहरू फुटबल स्थानहरूको औसत संख्या 0.5 वा सोभन्दा बढी पुग्नेछ, र सर्तहरू अनुमति दिएका क्षेत्रहरूमा 0.7 वा बढी पुग्नेछ।

 • 2016
  + KASHIN खेलकुद क्षेत्र, ल्यान फार्म क्षेत्र प्रविष्ट गरियो
  गल्फ कोर्स र खेलकुद क्षेत्रको संख्या घटेको कारण।एकै समयमा, खेल क्षेत्र क्षेत्रमा उच्च ध्यान दिनुहोस्।एकै समयमा, विदेशी बजारमा उच्च ध्यान दिनुहोस्।
 • २०२०
  +२०२० को अन्त्यसम्म, चीनमा ४४९ गल्फ कोर्सहरू छन्
  सन् २०२० मा चीनको गल्फ कोर्स संख्या ६८९ बाट घटेर ४४९ पुगेको छ।

अब सोधपुछ